‘મારું નામ રામ મહોમ્મદસિંઘ આઝાદ છે અને મરવા માટે ઘરડા થવાની મારે જરૂર નથી. ડોયર સામે મને વાંધો હતો એટલે મેં તેને મારી નાંખ્યો. મને મરવાનો રંજ નથી…’

13 એપ્રિલ 1919ના રોજ ગુલામ ભારતનો સૌથી નૃશંસ હત્યાકાંડ થયો હતો. જલિયાંવાલા બાગ હત્યાકાંડ તરીકે ઈતિહાસમાં કલંકિત આ લોહીઝાણ પ્રકરણના 21 વર્ષ પછી 13 એપ્રિલ

EnglishGujaratiSpanish
error: Content is protected !!