નોટબંધી લદાઈ ન હોત, કોરોના લોકડાઉન લાગુ ન થયો હોત તો આણંદની ‘લક્ષ્મી’ હજુ રણકતી હોત!

‘પાસપોર્ટવાળા’ તરીકે ખ્યાતનામ બનેલા પૂનમભાઈ પટેલે સિનેમાના ધંધામાં ઝુકાવ્યું તે પહેલાં અનેક બિઝનેસમાં ‘લક્ષ્મી’ કમાઈ હતી   અશોક પરમાર લક્ષ્મી ટોકિઝ બંધાઇ તેના શરૂઆતના ગાળામાં જાદુગર

error: Content is protected !!