આણંદ 108 એમ્બ્યુલન્સમાં 13 વર્ષમાં 2124 બાળકોનું અવતરણ, લેટેસ્ટ કિસ્સો અહીમા ગામનો

  યાયાવર ડેસ્ક> આણંદ   તમને આશ્ચર્ય થશે પણ છેલ્લાં 13 વર્ષમાં આણંદ જિલ્લામાં 2124 બાળકોનો જન્મ 108 એમ્બ્યુલન્સમાં થયો છે. અત્યાર સુધી 2123 બાળકો

EnglishGujaratiSpanish
error: Content is protected !!