સરકારી કર્મચારીઓ માટે ગુડ ન્યૂઝઃ LTCમાં હવેથી આ ઈન્શ્યોરન્સ ક્લેઈમ કરી શકશો, ખરીદી પર લાગેલી GSTની IT રિબેટ પણ મળશે

નવી દિલ્હી   દરેક સરકારી કર્મચારી માર્ચ મહિનામાં જેની રાહ જોઈ રહ્યો છે તે મોંઘવારી ભથ્થાં(Dearness Allowance-DA)ની જાહેરાત. છેલ્લા કેટલાક સમયથી સરકારી કર્મચારીઓનું મોંઘવારી ભથ્થું વધવાનું હોવાની વાતો થઈ રહી છે પણ તેની સત્તાવાર જાહેરાત હજુ થઈ નથી. એવું કહેવાય છે કે આ હોળી-ધુળેટીના દિવસોમાં કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારો તેમના … Continue reading સરકારી કર્મચારીઓ માટે ગુડ ન્યૂઝઃ LTCમાં હવેથી આ ઈન્શ્યોરન્સ ક્લેઈમ કરી શકશો, ખરીદી પર લાગેલી GSTની IT રિબેટ પણ મળશે